Wtorek, 30 maja 2023, 150 dzień roku. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama


Nasze projekty

Film promocyjnyERASMUS+

Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Akcja 1. Mobilność edukacyjna Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu, współfinansowanego w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus+


Erasmus + to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji, którego celem jest poprawa jakości edukacji w Europie oraz zachęcanie do nauki przez całe życie. Program istnieje od 2014 roku, biorą w nim udział 34 państwa, w tym 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Z programu Erasmus + korzysta 4 miliony osób i aż 2 miliony studentów. Począwszy od października 2019 roku Zespół Szkół nr 17 w Zabrze także będzie brał udział w programie Erasmus +. Projekt "Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy" powstał z myślą o młodzieży kształcącej się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik obsługiturystycznej. Partnerem zagranicznym projektu została portugalska firma We areLda. z wieloletnim doświadczeniem w organizacji miejsc praktyk dla uczestników Projektu Erasmus+. Naszym celem jest zapewnienie uczniom rozwoju zawodowego, umożliwienieodbycia praktyk zawodowych za granicą, podniesienie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów, rozwój społeczny, kulturowy oraz osobisty, a także przybliżenie uczestnikom innych krajów Unii Europejskiej oraz rozwinięcie w nich poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej.

W stażu weźmie udział 40 uczniów - 20 uczniów z zawodu technik hotelarstwa i 20 uczniów z zawodu technik organizacji turystyki. Projekt będzie trwał dwa lata (01.10.2019r - 30.09.2021r.), a jego uczestnicy to młodzieżz Zabrza i okolic. Podczas odbywania praktyk uczniowie będą mieli okazję praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę w innych niż krajowe warunkach pracy, poszerzyć swoje kompetencje zawodowe oraz językowe i społeczne, poznają kulturę, zwyczaje i codzienność Portugalii. Praktyki odbywać się będą w hotelach oraz biurach podróży. Udział w projekcie zwiększy kompetencje uczestników oraz pomoże w przyszłej karierze zawodowej, a lokalny runek pracy zyska lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Koordynatorami projektu są: mgr Wioletta Biegańska i mgr Monika KoniecznaRealizacja staży zawodowych w ramach projektu Erasmus+ „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” w Povoa de Varzim w Portugalii (01-14 października 2021r.)

W październiku 2021 grupa 20 uczniów Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu wraz z opiekunami wyleciała na dwutygodniowe staże do Portugalii w ramach projektu Erasmus+ „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” do miejscowości Povoa de Varzim

Podczas pobytu uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki, realizowali staże w hotelach i przedsiębiorstwach turystycznych w Povoa de Varzim i Esposende.
W trakcie praktyk uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe – poznali sposoby realizacji zadań zawodowych na portugalskim rynku pracy w branży turystyczno-hotelarskiej.
Uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe – porozumiewali się z gośćmi w języku angielskim oraz poznali podstawy języka portugalskiego. Stażyści otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu oraz certyfikat ukończenia kursu języka portugalskiego. W trakcie pobytu realizowany był program kulturowy – wycieczki do Porto, Bragi i Aveiro dające możliwość poznania kultury oraz walorów przyrodniczych malowniczych portugalskich miejscowości.
W trakcie pobytu realizowany był program kulturowy – wycieczki do Porto, Bragi i Aveiro dające możliwość poznania kultury oraz walorów przyrodniczych malowniczych portugalskich miejscowości.Grupa wzięła udział w degustacji wina w Porto, płynęła statkiem ujściem rzeki Duero oraz łodzią Moliceiro w Aveiro oraz miała okazję zobaczyć kolorowe domki w Costa Nova i sanktuarium Bom Jesus do Monte w Bradze.
Dziękujemy naszemu portugalskiemu partnerowi za organizację pobytu!Posdumowania projektu Erasmus+ „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy”:


Podsumowanie staży Erasmus+  Podsumowanie staży Erasmus+


Podsumowanie projektu Erasmus+  Podsumowanie projektu Erasmus+Portugalskie staże widziane oczami uczniów:Akredytacja projektu Erasmus+

Akredytacja  Akredytacja


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry staż gwarancją sukcesu
na rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+Październik 2021. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Dobry staż gwarancją sukcesu
na rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Październik 2021. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+


Regulamin rekrutacji


Regulamin rekutacji Erasmus+  Regulamin rekutacji Erasmus+

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy