Poniedziałek, 25 września 2023, 268 dzień roku. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa


Nasze projekty

Film promocyjnyNasza jakość - Twoja szansa

NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSAW Zespole Szkół Nr 17 realizowany jest projekt pod nazwą:
"NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA"
Kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego
Projekt reaalizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego


W ramach projektu z naszej szkoły uczestniczy ponad 100 osób.
Projekt obejmuje:Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy