Niedziela, 26 marca 2023, 85 dzień roku. Imieniny Dory, Olgi, Teodora


Nasze projekty

Film promocyjnyWarunki rekrutacji na staż_LDV_ZS17 Zabrze


Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze
tel. 32 278 55 79
mail: sekretariat@zs17zabrze.com


Warunki rekrutacji i przyjęcia na staż/praktykę realizowanego w ramach projektu "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce" realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na staż jest uczęszczanie do Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu jako uczeń III klasy Technikum Nr 8 i ukończone 17 lat w momencie odbywania stażu
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż/praktykę składają
  Gr.1 i Gr.2 do 17 grudnia 2012 do godziny 12.00, gr 3 do 8 lutego 2012 do godziny 12.00
  - wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zs17zabrze.com oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 17
 • Decyzję ostateczną o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu. Listę kandydatów rekomendowanych do przyjęcia na staż/praktykę przedstawia koordynator projektu.
 • Koordynator projektu przygotowuje rekomendację na podstawie:
  - formularza zgłoszeniowego
 • Warunkiem rozpatrywania zgłoszenia kandydata na staż jest złożenie kompletnej dokumentacji w wymaganym terminie
 • Informacja w sprawie przyjęcia kandydata na staż/praktykę będzie przekazana do 17 grudnia 2012 na stronie internetowej szkoły w formie listy uczestników(gr 1, gr 2) liczącej 20 uczestników, do 25 lutego 2013 (gr 3) liczącej 10 uczestników oraz listy rezerwowej
 • Warunki przesunięcia kandydata z listy rezerwowej na listę uczestników:
  • rezygnacja uczestnika z uzasadnionych przyczyn losowych (np.: choroba),
  • w przypadku opuszczenia 50% zajęć w skali miesiąca, dotyczy przygotowania językowo - kulturowo - pedagogicznego,
  • znaczące obniżenie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych w pierwszym semestrze 2012/2013
  • niestosowanie się do zaleceń opiekunów bądź koordynatora projektu
Koordynator Jolanta Kwiatkowska

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy