¦roda, 15 sierpnia 2018, 227 dzień roku. Imieniny Marii, Napoleona, Stelli . -54 dni do końca roku szkolnego.


Nasze projektyFilm promocyjny

PEŁNIA KOMPETENCJI


Nasza szkoła wspólnie z Firm± Szkoleniowo-Konsultingow± „Nowe Perspektywy” z Zabrza realizuje projekt „PEŁNIA KOMPETENCJI” dla uczniów i uczennic klas III Technikum nr 8 w Zabrzu. Projekt jest współfinansowany, ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt daje uczniom/uczennicom możliwo¶ć odbycia stażu w wymiarze 161 godzin u pracodawców na terenie Zabrza i okolic w okresie maj- paĽdziernik 2014.

Celem staży jest podniesieni kompetencji 22 uczniów/uczennic w zakresie prac administracyjno- biurowych , rachunkowo¶ci i finansów. Dla wszystkich, którzy ukończ± staż zostanie wypłacone stypendium w wysoko¶ci do 1600 zł brutto.

Regulamin Projektu i formularze zgłoszeniowe s± dostępne na stronie www.noweperspektywy.pl Firmy Szkoleniowo-Konsultingowej „Nowe Perspektywy”, w Biurze Projektu i w Sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy uczniów i uczennice klas III do udziału w Projekcie.

Biuro Projektu:
„Nowe Perspektywy”, Zabrze ul. Wolno¶ci 402
tel. (32) 777 22 02; 501 453 559
e-mail: biuro@noweperspektywy.pl
www.noweperspektywy.pl

Poniżej znajduj± się formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu Pełnia kompetencji  Formularz zgłoszeniowy do projektu Pełnia kompetencji
Regulamin projektu Pełnia kompetencji  Regulamin projektu Pełnia kompetencjiZespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17zabrze.com


Nasi partnerzy